Avtal med Region Stockholm för AV och Videokonferens • STV

STV tar helhetsgrepp om Region Stockholms videoteknik

STV har via offentlig upphandling valts av Region Stockholm som leverantör av audiovisuell kommunikation. Ett avtal som löper maximalt under fyra års tid och med ett värde upp till 200 miljoner kronor.

 

Om uppdraget

STV kommer att sköta drift och support av regionens videoinfrastruktur samt leverera utrustning för olika typer av video- och mötesteknik till Region Stockholms samtliga förvaltningar, stiftelser och bolag.

– Att få ta ett helhetsgrepp för hela regionen känns mycket positivt. Med vår expertis inom video- och mötesteknik får vi bidra till ökad samverkan inom regionen, med allt från enklare videomöten till avancerade lösningar anpassade för hälso- och sjukvård, säger Magnus Sarin, CEO på STV.

Bland nuvarande kunder finns redan Karolinska Universitetssjukhuset, men från att avtalet träder i kraft kommer STV att ha ansvar för video- och mötesteknik i hela Region Stockholm.

– Våra erfarenheter från att arbeta mot hälso- och sjukvårdssektorn gör att exempelvis lösningar för multidisciplinära rondrum och andra typer av kliniska och informations-säkerhetsklassade tillämpningar redan finns framtagna. Lösningar som nu fler vårdinrättningar i regionen kan komma att ta del av. Med det nya avtalet öppnar vi även upp för lösningar av molnbaserade tjänster för mer administrativa tillämpningar, säger Tommy Hagström, Affärsområdeschef på STV.

– Jag är stolt att vi fått detta uppdrag men känner också ett stort ansvar. Vi får vara med och förbättra och förenkla för vårdpersonalen med hjälp av avancerad video och mötesteknik något som i slutänden också förbättrar för patienterna i Region Stockholm, säger Magnus Sarin.

OM STV

STV, Svenska Tele & Video Konsult AB grundades 1972 som leverantör av tjänster inom videoproduktion och videoteknik. Sedan över 30 år tillbaka genomför STV uppdrag inom videokonferensteknik, med visionen att alla kunder ska ha problemfria möten.

STV ingår som ett helägt dotterbolag till det börsnoterade Lagercrantz Group AB och har kontor i Stockholm och Göteborg.

För mer information, kontakta:

Erik Netz
CEO
+46-73 280 2355 / erik.netz@stv.se

 

 

Liknande inlägg

2021-11-22

Det ”demokratiska” videomötet

2021-02-03

Rekordstor ökning av videokonferenser på Karolinska Universitetssjukhuset

2020-11-04

STV får hederspris Covid 19 Support på Cisco Awards