Kammarkollegiet • STV

Avtal med Kammarkollegiet för AV och Videokonferens

STV är stolt avtalspart med Kammarkollegiet och kan därmed leverera sina produkter och tjänster till hela alla offentliga aktörer som har rätt att avrop på avtalet. Genom detta avtal kommer ni åt hela STV:s kompetens och utbud.

Ramavtal AV och videokonferens omfattar hårdvara, programvara och tjänster omfattar produkter som Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens.

Ramavtalet tillgodoser behovet av bland annat produkter för bild-, ljud och foto samt produkter inom videokonferens och liknande audiovisuella (AV) produkter för elektroniska och tekniska möten. Det tillgodoser behov av leverans och installation i exempelvis nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vårdmiljöer samt i andra verksamheter, sammanhang och situationer där kunden har behov av att använda produkter som omfattas av ramavtalet.

Avrop på AV och videokonferens av produkter, d.v.s. varor och tjänster, kan levereras som en del- eller helhetslösning för kundens it-miljö, kundunik tjänsteleverans, molntjänst och som en kombination av dessa.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Exempel på produkt/tjänst
  • Elektroniska och tekniska mötestjänster, t.ex. webbmöten, telefon- och videokonferenser
  • Hårdvara och programvara, t.ex. videokonferensutrustning och bokningssystem
  • Inredning för Digitala mötesrum och dess unika behov, t.ex. anpassade konferensbord och akustikinredning
  • Tillbehör, t.ex. högtalare, mikrofoner, kabelkanaler, belysning och mörkläggningsgardiner

Avtalsinformation

Avtalsnummer: 23.3-7192-16:007

Avtalsperiod: 2018-06-22 – 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Kontakta gärna Tommy Hagström via telefon eller e-post för mer information.

tommy.hagstrom@stv.se 0708-63 35 34

Tommy Hagström

Affärsområdeschef Offentlig sektor