Pulsrum & Lean Production - effektivisera verksamheten | STV

Vill du få hjälp med eller veta mer om Pulsrum & Lean production?

Det strategiska arbetet i en organisation lägger grunden för framgång. Många arbetsplatser jobbar idag med metoden Lean, som går ut på att effektivisera och skapa värde så mycket som möjligt i verksamheten. Det arbetet sker i sin tur ofta i så kallad pulsrum. Genom att digitalisera pulsrum kan man skapa helt nya möjligheter.

Få en kostnadsfri rådgivning av STV genom att fylla i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Ta pulsmötet till nästa nivå!

Intresserad av att veta mer om våra lösningar för pulsmöten? Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös & kostnadsfri diskussion kring möjligheterna med ett digitaliserat pulsrum.

Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Pulstavla för Lean production

Vad är Lean?

Lean production, eller bara Lean, är en affärsmetiod som snabbt ökat i användning bland olika slags verksamheter. Många organisationer inom till exempel service, finans, industri, och även kommuner och sjukvård, använder sig av Lean-produktion. Målet med det är att maximera effektivitet och resursanvändning, genom till exempel smartare produktion eller arbetsflöden.

Lean arbetet sker ofta på ett pulsmöte i ett särskilt utrustat pulsrum. De här pulsrummen har traditionellt varit analoga, med fokus på vanlig whiteboard och post-it-lappar.

Fördelar med digitalt pulsrum

För att företag och organisationer ska kunna få ut så mycket som möjligt från Lean så hjälper STV till med att digitalisera pulsrummet. Det kan ske helt eller delvis, och vi kan även installera all nödvändnig utrustning för att deltagare ska kunna vara med på pulsmöte på distans. Med modern, lättanvänd teknik skapar vi nya förutsättningar för visuell planering och givande diskussioner.

Digitalt pulsmöte

Digital whiteboard som pulstavla


Pulstavla är ett exempel på vad som brukar vara en viktig del av mötet. Istället för en analog whiteboard väljer många att nu uppgradera till en digital whiteboard, eller smartboard, som medför en rad fördelar. Till exempel går det att ladda upp det som man ritar och skriver till molnet, spara det eller dela med deltagarna direkt.

Slipp hålla reda på massa post-it-lappar, anteckningar som riskerar att försvinna och sedan manuell inmatning av data i Excel. Digital whiteboard, videokonferensutrustning och annan smart teknik i mötesrum skapar bra förutsättningar för mer engagerande pulsmöten.

Skapa effektivare pulsmöten

Med rätt teknik och väl genomtänkt digitalisering av mötesrummet blir det enklare att visualisera mål, planering och förbättring för deltagarna. Alla deltagare, på plats eller på distans, kan ta del av Lean-arbetet. STV erbjuder system för videokonferens som gör att ni kan koppla upp er snabbt och utan krångel.

Ett digitaliserat pulsrum ger helt enkelt de bästa förutsättningarna för att skapa mer engagemang och nå förbättringsmålen i verksamheten, med all modern teknik som underlättar i mötet.