Välkommen till oss på supporten, det är vi som
hjälper er med allt det där som bara ska fungera

Vi har, enkelt uttryckt, en enda uppgift – att göra er som kunder nöjda! En del i detta är att hjälpa och stötta er i nyttjandet av de lösningar vi levererat, en annan del handlar om att leverera lösningarna på ett korrekt och professionellt sätt. Välj den servicenivå som passar er organisation, låt oss stå för resten.

Supportorganisation

STV Support erbjuder en kompetent teknisk support på både central, lokal och internationell nivå. Våra kunder kan dra nytta av både vår kompetens på den centrala help-desk:en och våra supporthubbar samt den lokala närheten via vårt rikstäckande nät av teknikpartners.

Vi erbjuder en support baserad på personliga relationer och med specifik kännedom om varje unik kund och deras specifika utrustning. Centralt kompletterar vi den med specialistkompetens, inte bara för att upprätthålla tillgängligheten, utan även för utbildning, och konsultation.

Vi ingår även i leverantörernas globala supportorganisationer där STV är en del i ett internationellt nätverk av återförsäljare och partners, detta möjliggör världsomfattande leveranser av kundanpassade lösningar.

Alla våra kunder har tillgång till vår help-desk via telefon och e-post där de snabbt får svar på både tekniska frågor och användarfrågor.