Virtuellt Rondrum | Ronder på distans i vården med videokonferens | STV

Vill du få hjälp med eller veta mer om Virtuellt Rondrum?

Vården står inför många utmaningar idag, ofta med hög belastning och brist på personal. Digitaliseringen innebär dock möjlighet till nya lösningar – med potential att ge stora förbättringar för såväl patienter som vårdpersonal.

En sådan lösning är virtuellt rondrum, där ronder sker på distans genom videokonferens i en specialanpassad miljö. STV levererar kompletta paket för det här ändamålet, bland annat med högkvalitativ teknik, belysning och möbler.

Få en kostnadsfri rådgivning av STV genom att fylla i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

STV hjälper er med digitala ronder

Vi berättar gärna mer om våra nyckelfärdiga lösningar för effektivare videokonferenser på distans. Kontakta oss idag helt kostnadsfritt för svar på dina frågor, rådgivning och offert. Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Digitala ronder inom vården

Digital utveckling i vård och omsorg

Den digitala utvecklingen öppnar upp nya dörrar inom vård och omsorg. Tekniken är med andra ord avgörande för att arbetet ska kunna ske optimalt. Men samtidigt skapar gammal eller ineffektiv utrustning många gånger problem. Tekniken som är till för att hjälpa verksamheten och personalen blir istället ett hinder, om man inte har rätt utrustning och bra system.

Därför erbjuder STV ett komplett virtuellt rondrum, med avancerad men ändå användarvänlig teknik för videokonferenser.

Digital Multidisciplinär konferens (MDK)

Digitala ronder ger sedan flera fördelar för både patienter och anställda. Till exempel för MDK, Multidisciplinär Konferens, där flera medicinska specialiteter träffas för att diskutera vård av patienter inom bland annat cancervård och postcovid vård.

Enklare möten med digitala ronder

Vad innebär digitala ronder? Precis som i vanliga fall med en rond så samlar man människor för att diskutera och avgöra fortsatt behandling av en patient. Men istället för fysiska ronder kan alla träffa varandra på distans – oavsett var man befinner sig.

Utbredningen av digitala tjänster i vården, och så även digitala ronder, har ökat betydligt de senaste åren. Inte minst bidrog covid-19 pandemin till att påskynda den digitala utvecklingen. Många har insett fördelarna och nödvändigheten med möten på distans, som är särskilt viktiga inom vård och omsorg.

Videokonferens för vårdpersonal och vården

Fördelar med virtuellt rondrum

Digitaliseringen skapar möjligheter för en rad förbättringar inom vården, och allt fler vårdcentraler erbjuder till exempel digitalt besök i app. Patienter kan träffa bland annat sjuksköterska, läkare eller psykolog på distans och på så sätt snabbt få rådgivning. När det gäller virtuellt rondrum så ger videokonferenser en rad fördelar, som:

  • Smidiga möten oavsett var patienten bor eller får vård
  • Alla mediciniska discipliner kan regelbundet samlas för att diskutera
  • Mer tillgänglig vård i glesbygden
  • Flexibilitet och tidsbesparing
  • Patienten får tydligare och snabbare besked
  • Bättre patientsäkerhet

Videokonferens för ronder på distans

Kort sagt är det virtuella rondrummet en videokonferenslösning med modern teknik och en unik konferensmiljö anpassad för vården. En digital helhetslösning som går hand i hand med nutidens och framtidens behov att anordna smidiga möten på distans och virtuella ronder.

Verksamheten får en komplett nyckelfärdig lösning med: videokonferensutrustning, möbler, belysning, och mer. Experter på STV hjälper er med allt från rådgivning till installation, support och service.