Hälso- och sjukvård • STV

Hälso- och sjukvård

Våra kunder Inom hälso- och sjukvården ligger i framkant när det gäller lösningar baserade på olika typer av avancerad videoteknik. Den är ett viktigt beslutsstöd för sjukvårdspersonal i deras dagliga verksamhet.

På STV har vi arbetat länge med den här typen av stöd för vården. Bland annat i form av virtuella rondrum, simuleringsanläggningar för kliniska träningscenters (KTC) och videokonferenslösningar. Oavsett ibland ganska tekniskt avancerade lösningar, ser vi alltid till att de fungerar utan tekniktrassel och att de är enkla att använda för alla. Vi kallar det problemfria lösningar. STV är upphandlat av SKR för att kunna tillhandahålla medicinska bild- och videokonferenslösningar.

Välkommen att läsa mer om våra lösningar och tjänster.

Virtuellt rondrum

Hälso- och sjukvård

Verksamhetsnära tillämpningar

På STV har vi genom lång erfarenhet och gott samarbete med hälso- och sjukvårdssektorn utvecklat enkla och problemfria tekniska lösningar för en mängd specifika verksamhetsnära tillämpningar. Lösningar som på olika sätt skapar stora mervärden och utveckling, bland annat genom att öka patientsäkerheten och bättre nyttjande av läkarexpertisen vilket ger kortare vårdköer.

Läs gärna mer eller kontakta oss om verksamhetsnära lösningar för hälso- och sjukvårdssektorn.

Hälso- och sjukvård

Den moderna arbetsplatsen

Trenden för den moderna arbetsplatsen är ett arbetssätt utan fasta platser där varje kvadratmeter utnyttjas maximalt för avsedd arbetsuppgift. Öppna mötesplatser för samverkan och tysta platser för koncentration. Det ger en flexibel, kreativ och stimulerande arbetsmiljö för medarbetare som i ökad utsträckning är mobila, digitala och självstyrande. Utvecklingen ställer krav på effektivt teknikstöd. Den kräver problemfria och säkra möjligheter att mötas digitalt, AI-funktioner för individanpassade upplevelser och säkra IoT-enheter för bra utnyttjande av lokaler.

Det här är STVs expertområde. Vårt fokus är att skapa enkla och problemfria tekniklösningar för våra uppdragsgivare.

Hälso- och sjukvård

Mötestjänster

Det finns många olika mötestjänster när det gäller distansmöten. Det är viktigt att veta att det finns fördelar och begränsningar hos alla. Bland annat innehåller de lite olika funktioner men framför skiljer det sig åt i hur de kommunicerar med andra mötestjänster.

Det här är vi på STV duktiga på. Våra kunder tar vår hjälp att skapa en mötestjänst som antingen bygger på en enskild plattform, till exempel Cisco, Microsoft, Google eller Zoom, eller väljer en mötesmiljö som kan kommunicera med andra plattformar. Oavsett vilken lösning våra kunder vill arbeta med, vet de att vi kommer se till att resultatet blir vad de efterfrågade – problemfria distansmöten.

Hälso- och sjukvård

Tjänster

Att köpa in professionell AV-utrustning är en investering för verksamheten! För att nyttja investeringen på bästa möjliga sätt erbjuder STV tjänster och specialistkompetens inom en rad områden. Det gäller allt från förstudie och konsultation inför ett projekt, till helhetsansvar inkluderat projektledning, installation, programmering, driftsättning samt service och support. Maximera nyttan av din gjorda investering genom att nyttja specialistkompetensen hos STV.

Avtal med Kammarkollegiet för AV och Videokonferens

STV är stolt avtalspart med Kammarkollegiet och kan därmed leverera sina produkter och tjänster till hela alla offentliga aktörer som har rätt att avrop på avtalet. Genom detta avtal kommer ni åt hela STV:s kompetens och utbud.