STV - Vi levererar problemfria möten

 

Vi levererar problemfria möten!

Multi Room Microsoft Teams Edition

Cisco Videokonferenslösningar

 

Kommunfullmäktige teknik

Lösningar för Region- och Kommunfullmäktige

Bring Your Own Device (BYOD) videomöteslösningar

Videovägg

Videoväggar och Kontrollrumslösningar

Rådgivning, Programmering, Projektledning och Utbildning

Auditorium och Hörsalar

Senaste nyheter

Avtal med Region Stockholm för AV och Videokonferens

2022-08-10

Läs artikel

Det ”demokratiska” videomötet

2021-11-22

Läs artikel

Rekordstor ökning av videokonferenser på Karolinska Universitetssjukhuset

2021-02-03

Läs artikel

STV får hederspris Covid 19 Support på Cisco Awards

2020-11-04

Läs artikel

Pexip får pris för smart lösning för videomöten

2020-11-04

Läs artikel

Vi levererar problemfria möten!

Vi är mitt i en revolution om hur och var vi arbetar och möts, en revolution som ställer stora krav på effektivt teknikstöd. Hybridmöten och det nya normala, begreppen är flera. I samråd med våra kunder skapar vi problemfria och säkra möjligheter att samarbeta och mötas, oavsett om det är i mötet mellan konferensrummen och hemmet, mellan läkare under en virtuell rond eller interaktionen mellan människa och teknik i ett kontrollrum med videovägg.

Det här är STVs expertområde. Vårt fokus är att skapa enkla och problemfria tekniklösningar för våra uppdragsgivare. Välkommen att titta runt, läs och få inspiration, men tveka inte att höra dig antingen via telefon 08-568 441 00 eller genom att ange din e-postadress nedan så kontaktar vi dig snarast möjligt!

Kundsegment

Privat näringsliv

På STV lägger vi stort fokus på att erbjuda användarvänliga och säkra AV och videokonferenslösningar för det privata näringslivet – Den moderna arbetsplatsen, Verksamhetsnära tillämpningar, Mötestjänter och konsulttjänster – vi kallar det problemfria lösningar.

Välkommen att läsa mer om våra lösningar och tjänster. 

Offentlig sektor

STV har en lång tradition av att tillgodose de specifika behoven som finns inom den offentliga sektorn.  

Vi är avtalspart till Kammarkollegiets ramavtal “AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster”.  

Välkommen att läsa mer om våra lösningar och tjänster. 

 

Utbildningssektor

STV har i många år levererat AV och videokonferenslösningar till den akademiska världen, universitet, högskolor och grundskolor samt utbildningsföretag.

STVs expertis är att anamma tekniska innovationer som stöder det pedagogiska arbetet

Välkommen att läsa mer om våra lösningar och tjänster.

Hälso- och sjukvård

På STV har vi arbetat länge med AV och videokonferenslösningar som ger verkligt stöd för vården. Virtuella rondrum, simuleringsanläggningar för kliniska träningscenters (KTC) och videokonferenslösningar är exempel på lösningar för denna sektor.

STV är upphandlat av SKR för att kunna tillhandahålla medicinska bild- och videokonferenslösningar.

Välkommen att läsa mer om våra lösningar och tjänster.

Smart Meeting ®

Vår tjänst, Smart Meeting, har avvecklats och upphörde 2023-12-31.

Vid frågor, kontakta vår support på support@stv.se eller 08-56844140.

Exempel på kunder

Case Euro Accident

Euro Accident arbetar för en friskare och tryggare värld

På Euro Accident vill man bidra till en trygg och frisk värld.

Ett led i detta har varit erbjuda medarbetarna en högkvalitativ videokonferenstjänst som gör att samarbetet mellan orterna fungerar utan onödiga resor.

Case Lagercrantz Group

En ledande leverantör av värdeskapande teknik med marknadsledande positioner i expansiva nischer

Lagercrantz Group är en värdeskapande teknikgrupp inom B2B som erbjuder egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av ett 50-tal företag, som alla fokuserar på mervärde i nischer, d v s att erbjuda specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader. Koncernen är verksamt i nio länder i Europa samt i Indien, Kina och USA. Koncernen har omkring 1500 anställda.

Avtal med Region Stockholm för AV och Videokonferens

Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling inom regionen.

Region Stockholm har genom offentlig upphandling valt STV som leverantör av audiovisuell kommunikation. STV kommer att sköta drift och support av regionens videoinfrastruktur samt leverera utrustning för olika typer av video- och mötesteknik till Region Stockholms samtliga förvaltningar, stiftelser och bolag.