Verksamhetskritiska tillämpningar - Allt för digitala möten | STV

Vill du få hjälp med eller veta mer om Verksamhetskritiska tillämpningar?

På STV har vi utvecklat enkla och problemfria tekniska lösningar för en mängd specifika verksamhetskritiska tillämpningar. Det har vi kunnat göra tack vare lång erfarenhet och gott samarbete inom många olika branscher.

Lösningar som på olika sätt skapar stora mervärden och utveckling inom verksamheter, bland annat genom att öka patientsäkerheten och förbättra såväl rättssäkerhet som den demokratiska processen.

Få en kostnadsfri rådgivning av STV genom att fylla i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Kontakta oss och få hjälp med verksamhetskritiska tillämpningar som passar just er!

Välkommen att kontakta STV för kostnadsfri konsultation eller få en offert och svar på dina frågor.. Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Virtuellt rondrum

Verksamhetskritiska tillämpningar

Rondrum

Det virtuella rondrummet ger vården de bästa förutsättningarna för en lyckad videokonferens. Digitala ronder på distans ger nämligen flera fördelar, och blir effektiva i en unik, komplett konferensmiljö. Funktionerna gör att alla medicinska discipliner regelbundet kan träffas för att diskutera behandling av svårt sjuka patienter, oavsett var patienten bor eller vårdas. Det minskar även skillnader mellan tillgänglighet för vård i de större städerna och i glesbygden.

Rondrummen bidrar bland annat till snabbare utredning, tydligare och snabbare besked till patienten och ökad patientsäkerhet. På STV kan vi erbjuda nästa generations rondrum med alla nödvändiga nya egenskaper. Vi kan leverera nyckelfärdiga lösningar med bland annat videoteknik, möbler, belysning.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Kliniska Träningscenter (KTC)

Den resurskrävande sjukvården i Sverige ställer höga krav på effektiv, säker utbildning av vårdpersonalen. På STV erbjuder vi lösningar för kliniska träningscenter tillsammans med företaget Laerdal, som arbetar med simulatordockor och medicinskteknisk utrustning för utbildning inom vården. Laerdal Learning Application (LLEAP), sammanlänkar alla simulatorer under ett och samma gränssnitt. Därmed kan man övervaka och spela in övningen från olika vinklar för utvärdering och bättre inlärning.

STV levererar en komplett lösning med kameror, högtalare, mikrofoner och short-throw projektorer. Med målet att våra uppdragsgivare ska kunna hjälpa en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper, med bättre patientsäkerhet, trygghet och arbetsmiljö som följd.

Teknik i domstolar

Verksamhetskritiska tillämpningar

Domstolar

Domstolar har högt ställda krav på att vara sakliga, opartiska och att trygga den enskildes rättssäkerhet. Mål och ärenden måste avgöras med hög kvalitet och effektivitet. Avancerad och standardiserad presentationsteknik är en viktig förutsättning för detta.

STV har erfarenhet av att under lång tid ha levererat presentationsteknik till en mängd domstolar runt om i landet. I ökad utsträckning bidrar vi även med tekniska lösningar för ett rättssäkert distansdeltagande av såväl förhörspersoner som andra rättegångsparter. Våra lösningar följer Domstolsverkets riktlinjer och vi är avtalspart till Kammarkollegiets ramavtal ”AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster”.

Tolkanläggningar & tolkningsutrustning

Verksamhetskritiska tillämpningar

Tolkanläggningar

På STV arbetar vi huvudsakligen med tolkanläggningar inom hälso- och sjukvården, domstolar och myndigheter. Inom hälso- och sjukvården har vi till exempel lösningar som möjliggör tolkhjälp ända in till operationssalen. Patient och vårdpersonal bär headsets som är anslutna till en tolk. Denna kan antingen vara på plats utanför salen, eller befinna sig på distans på ett tolkcenter.

Våra uppdragsgivare erbjuder en tillgänglig och rättssäker samhällsservice där rätten till tolk för den enskilda är lagstiftad. STV har lång erfarenhet av att bygga säkra tekniska lösningar för att stödja detta. Ofta utgör tolkanläggningen också en del av en större beställning av ljud- och bildlösningar.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Pulsrum

Många företag inom industri, service och finans samt kommuner och sjukvårdsverksamheter
använder Lean produktutveckling. Lean är kort sagt ett arbetssätt för att kunna effektivisera produktion eller arbetsflöden och minska kostnader. Inom Lean arbetar man ofta med visuell planering i särskilt utrustade så kallade pulsrum. Pulsrum har av tradition varit analoga rum med whiteboards och post-it-lappar, men det finns flera fördelar med att installera modern och lättanvänd teknik.

På STV hjälper vi företag och organisationer att digitalisera pulsrummet, helt eller delvis, samt även med att möjliggöra för projektdeltagare att delta i pulsmöten på distans.

Kommunfullmäktige teknik

Verksamhetskritiska tillämpningar

Region- och Kommunfullmäktige

Regioner och kommuner arbetar kontinuerligt för att allmänheten enkelt ska kunna få insyn i de beslut man fattar på fullmäktigemöten. Därför är det idag vanliga att spela in sammanträden, streama dem, och publicera på webben. Medborgarna kan på så vis titta på möten via webb-tv, i direktsändning eller efteråt. Idag kan även fullmäktigeledamöter i ökad utsträckning delta på distans.

STV bidrar med säker utrustning för distansmöten och streaming, liksom storbildsprojektorer, mixerbord och lyssnarslingor. Vi erbjuder dessutom ett Bank-ID-baserat voteringssystem för distansmöten, och anpassar tekniken efter de lagrum som styr region- respektive kommunfullmäktiges verksamheter.

Kontrollrum teknik

Verksamhetskritiska tillämpningar

Kontrollrum

Kontrollrummet är ofta hjärtat i en anläggning och inte sällan bemannat dygnet runt, året om. Ett dussintal olika skärmar kan visa viktig information, som operatörerna behöver ha kontroll på samtidigt. Det ställer därmed höga krav både på den tekniska utrustningen och på operatörerna. Fel och driftstopp riskerar att kosta stora summor.

STV levererar kontrollrum med central styrning från Barco, där man kan styra alla skärmar via en och samma styrenhet vilket ökar driftssäkerheten. Vi erbjuder även videoväggslösningar från de största leverantörerna; NEC, Samsung, LG och Barco. De möjliggör en sömlös upplevelse med så lite avstånd som möjligt mellan skärmarna och utan så kallade “burn-ins”.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Videoväggar

Med en videovägg får man en stor visuell yta som består av flera bildskärmar, alternativt LED-moduler. Videoväggen blir till en storbildsskärm, men kan också visa olika mindre bilder på varje enskild skärm. Variationsmöjligheterna är därmed mycket stora.

Fånga besökarnas intresse i receptionen, visa information eller sociala medier-flöde i er matsal eller lounge, inred kontrollrummet, eller övervaka lokalerna i byggnaden. STV hjälper er att hitta rätt lösning. Vi samarbetar med olika ledande tillverkare som Barco, LG, NEC och Samsung.

Partners Verksamhetsnära tillämpningar