Verksamhetsnära tillämpningar • STV

Verksamhetskritiska tillämpningar

På STV har vi genom lång erfarenhet och gott samarbete inom många olika branscher utvecklat enkla och problemfria tekniska lösningar för en mängd specifika verksamhetsnära tillämpningar. Lösningar som på olika sätt skapar stora mervärden och utveckling, bland annat genom att öka patientsäkerheten och förbättra såväl rättssäkerhet som den demokratiska processen.
Läs mer om våra verksamhetsnära tillämpningar här.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Rondrum

Det virtuella rondrummet, en tekniskt avancerad videokonferens med en unik konferensmiljö, har inneburit stora förbättringar för vården. Funktionen ger enkla förutsättningar för alla medicinska discipliner att regelbundet samlas för att diskutera och bedöma fortsatt vård och behandling av svårt sjuka patienter oavsett var patienten bor eller vårdas. Det minskar skillnader mellan den vård som kan erbjudas i de större städerna och i glesbygden. Rondrummen bidrar till snabbare utredning, tydligare och snabbare besked till patienten och ökad patientsäkerhet.
Utvecklingen går snabbt. På STV kan vi erbjuda nästa generations rondrum med alla nya egenskaper som efterfrågas. Vi hjälper våra uppdragsgivare med ett helhetsgrepp kring rondrummet, vilket innebär att vi kan leverera nyckelfärdiga lösningar med videoteknik, möbler, belysning med mera.
Kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte med våra experter.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Kliniska Träningscenter (KTC)

Den resurskrävande sjukvården i Sverige ställer höga krav på effektiv och säker utbildning av vårdpersonalen. På STV erbjuder vi lösningar för kliniska träningscenters tillsammans med företaget Laerdal som arbetar med simulatordockor och annan medicinskteknisk utrustning för utbildning. Simulatorerna sammanlänkas med Laerdal Learning Application (LLEAP), ett kraftfullt verktyg som samlar alla simulatorer under ett gemensamt gränssnitt. Med LLEAP finns möjligheten att
monitorera hela övningen via kameror från olika vinklar. Det handlar om att öva, utvärdera och repetera.

STV levererar en komplett lösning för monitorering med kameror, högtalare, mikrofoner och short-throw projektorer. Vi möjliggör för våra uppdragsgivare att hjälpa Sveriges kanske viktigaste yrkesgrupper till nästa kompetensnivå.

Kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte med våra experter.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Domstolar

Domstolar har högt ställda krav på att vara sakliga, opartiska och att trygga den enskildes rättssäkerhet. Mål och ärenden måste avgöras med hög kvalitet och effektivitet. Avancerad och standardiserad presentationsteknik är en viktig förutsättning för detta.

STV har erfarenhet av att under lång tid ha levererat presentationsteknik till en mängd domstolar runt om i landet. I ökad utsträckning bidrar vi även med tekniska lösningar för ett rättssäkert distansdeltagande av såväl förhörspersoner som andra rättegångsparter. Våra lösningar följer Domstolsverkets riktlinjer.

Vi är avtalspart till Kammarkollegiets ramavtal ”AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster”.

Kontakta oss för mer information och för referenser.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Tolkanläggningar

På STV arbetar vi huvudsakligen med tolkanläggningar inom hälso- och sjukvården, domstolar samt myndigheter. Inom hälso- och sjukvården har vi till exempel lösningar som möjliggör tolkhjälp ända in på operationssalen. Patient och vårdpersonal utrustas med ett headset som är ansluten till en tolk, som antingen kan befinna sig på plats i direkt utanför operationssalen eller befinna sig på distans på ett tolkcenter.

Våra uppdragsgivare erbjuder en tillgänglig och rättssäker samhällsservice där rätten till tolk för den enskilda är lagstiftad. STV har lång erfarenhet av att bygga säkra tekniska lösningar för att stödja detta. Ofta utgör tolkanläggningen en del av en större beställning av ljud- och bildlösningar för uppdragsgivaren.

Kontakta oss för mer information kring tolkanläggningar.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Pulsrum

Många företag inom industri, service och finans samt kommuner och sjukvårdsverksamheter
använder så kallad Lean produktutveckling som ett arbetssätt för att kunna effektivisera produktion eller arbetsflöden och minska kostnader. Inom Lean produktutveckling arbetar man ofta med visuell planering i särskilt utrustade så kallade pulsrum. Pulsrum har av tradition varit analoga rum med whiteboards och post-it-lappar.

På STV hjälper vi våra kunder med att digitalisera pulsrummet, helt eller delvis, samt även med att möjliggöra för projektdeltagare att delta i pulsmöten på distans.

Kontakta oss för mer information och en förutsättningslös diskussion kring möjligheterna med ett digitaliserat pulsrum.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Region och Kommunfullmäktige

Inom regioner och kommuner pågår ett kontinuerligt arbete för att förstärka möjligheten för allmänheten att få insyn i beslut som fattas på respektive fullmäktigemöten. Möten spelas numera normalt in och streamas. Vi medborgare kan enkelt följa mötena via webb-tv, i direktsändning eller i efterhand. Idag kan även fullmäktigeledamöterna i ökad utsträckning delta på distans. STV erbjuder ett Bank-ID-baserat voteringssystem för sådana distansmöten.

På STV är vi stolta över att kunna bidra till detta viktiga utvecklingsarbete. Vi bidrar med säker teknik för distansmöten och streaming, liksom nödvändig annan teknisk utrustning för fullmäktigesalar, som storbildsprojektorer, mixerbord och lyssnarslingor. Vi känner väl till de lagrum som styr region- respektive kommunfullmäktiges verksamheter och anpassar tekniken därefter.

Kontakta oss för mer information eller ett förbehållslöst möte med våra experter.

 

Verksamhetskritiska tillämpningar

Kontrollrum

Ett kontrollrum är ofta hjärtat i en anläggning och inte sällan bemannat dygnet runt, året om. Det kan finnas viktig information på ett dussintal olika skärmar att ha kontroll på samtidigt. Det ställer höga krav både på den tekniska utrustningen och på operatörerna. Fel och driftstopp riskerar att kosta stora summor för företagen.

STV levererar kontrollrum med central styrning från Barco där alla skärmar kan styras via en och samma styrenhet, vilket ökar driftssäkerheten. Vi erbjuder även videoväggslösningar från de största leverantörerna; NEC, Samsung, LG och Barco. De möjliggör en sömlös upplevelse med så lite avstånd som möjligt mellan skärmarna och utan så kallade “burn-ins”.

Kontakta oss för mer information om våra kontrollrumslösningar.

Verksamhetskritiska tillämpningar

Videoväggar

En videovägg är en stor visuell yta som består av flera bildskärmar. Skärmarna kan visa allt från en stor bild över alla, till en unik bild på varje skärm och alla olika kombinationer däremellan. Variationsmöjligheterna är mycket stora. Syftet med att använda sig av en videovägg varierar. Många av våra kunder vill till exempel kunna fånga kundernas uppmärksamhet i företagets entré, andra vill skapa god överblick i kontrollrummet eller kunna övervaka företagets olika lokaler.

Oavsett syfte, kan våra experter på STV bidra med kunskap kring lösningar för videoväggar. Vi samarbetar med olika tillverkare, till exempel Barco, LG, NEC och Samsung.

Kontakta oss för mer information och vägledning.

Partners Verksamhetsnära tillämpningar