Den moderna arbetsplatsen • STV

Den moderna arbetsplatsen

Problemfria och säkra möten

Trenden för den moderna arbetsplatsen är ett arbetssätt utan fasta platser där varje kvadratmeter utnyttjas maximalt för avsedd arbetsuppgift. Öppna mötesplatser för samverkan och tysta platser för koncentration. Det ger en flexibel, kreativ och stimulerande arbetsmiljö för medarbetare som i ökad utsträckning är mobila, digitala och självstyrande. Utvecklingen ställer krav på effektivt teknikstöd. Den kräver problemfria och säkra möjligheter att mötas digitalt, AI-funktioner för individanpassade upplevelser och säkra IoT-enheter för bra utnyttjande av lokaler.

Det här är STVs expertområde. Vårt fokus är att skapa enkla och problemfria tekniklösningar för våra uppdragsgivare.

Den moderna arbetsplatsen

Mötesrum

För våra kunder är digitala möten och konferenser en självklar del i vardagen, en allt viktigare förutsättning för utveckling. Tekniken i rummet är inget användaren vill eller behöver tänka på. De kan räkna med att den är lättanvänd, håller hög kvalitet och att den är säker. På STV har vi lång erfarenhet av att bygga problemfria mötesrum. Vi erbjuder både standardiserade och anpassade rum, oavsett om Microsoft, Cisco, Google, Poly eller andra mötestjänster används.

Kontakta oss för ett möte med någon av STVs experter för en diskussion kring att utveckla mötesytorna.

Den moderna arbetsplatsen

Videokonferens / Digitala möten

Idag är möjligheten att hålla digitala möten på distans en allt viktigare del av funktionen i mötesrummen. Medarbetaren som arbetar hemifrån, konsulten i USA och samarbetspartnern i andra änden av landet, är med som aktiva deltagare men på distans. Att inte behöva resa sparar både tid och pengar och det minskar klimatpåverkan. Videokonferensmöjligheter med hög kvalitet ökar dessutom effektiviteten i ett möte.  

Det här är STVs område. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med just detta. Vi har lösningar från alla de stora aktörerna på marknaden; Cisco, Microsoft, Google, Zoom och Poly. Idag går det även att få mycket bra lösningar med Bring Your Own Device/Meeting concept där datorn ansluts till AV-tekniken i rummet  

Läs mer om våra videokonferenslösningar och kontakta oss för ett möte med någon av våra experter för en diskussion kring hur vi kan skapa bästa möjliga videokonferenslösningen.

Den moderna arbetsplatsen

Auditorium/Hörsal

Vilka AV tekniklösningar ett auditorium behöver beror på såväl rummets storlek som tänkt användningsområde. Vilken ljud- och ljusanläggning blir rätt för utrymmet, finns det behov av en  videokonferensfunktion och/eller ska det finnas möjlighet att direktsända föreläsningar och event? Oavsett hur avancerad eller relativt enkel lösning som efterfrågas kräver våra kunder alltid genomtänkta och användarvänliga funktioner. Det har STV lång erfarenhet av att leverera.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring hur vi kan optimera och kvalitetssäkra den tekniska lösningen som behövs.

Den moderna arbetsplatsen

Personallounge

Personalloungen, matsalen eller en annan stor öppen yta där alla medarbetare kan samlas, är en plats som allt mer utnyttjas även till olika gemensamma evenemang för medarbetare och kunder. För den moderna arbetsplatsen handlar det om att utnyttja ytorna på bästa sätt. Det kan vara en presentation av VD:n på måndag, ett kundseminarie på onsdag och after work mingel på fredag i lokalen som normalt fungerar som matsal.

Det är en utveckling som drivs av våra kunders kreativitet och möjliggörs av bra och användarvänliga tekniska lösningar. Det senare är vårt område på STV. Vi har skapat många olika ljud-, ljus- och bildlösningar utifrån våra kunders varierande behov.

Kontakta oss för att få veta mer om vad vi kan göra för att skapa en kreativ plats för många användningsområden.

Den moderna arbetsplatsen

Styrsystem

Ett modernt styrsystem förenklar och effektiviserar många av våra kunders vardag, inte minst för de användare som inte alls är bekväma med att hantera teknisk utrustning. Ett exempel är mötesrummet där belysningen tänds när man kommer in och där man via en enkel touchpanel kan styra all teknik i rummet. Starta mötet, anpassa belysningen, rulla ned mörkläggningen, justera volymen, välja vad som ska visas, höja ventilationen. Ja, det är bara fantasin som sätter gränserna! 

STV har kunniga programmerare som kan hjälpa till att designa och skräddarsy lösningar utifrån alla tänkbara önskemål. Vi arbetar med styrsystem från världsledande tillverkare såsom Crestron, AMX och Extron.   

Kontakta oss för mer information.

Den moderna arbetsplatsen

Ljudlösningar för kontoret

Dagens öppna kontorslandskap har många fördelar men de kommer med en baksida. Kollegors samtalljud från kopiatorer och kaffeautomater i bakgrunden, är en stor ljudbov. Störande bakgrundsljud minskar effektiviteten. Studier visar på mellan 10 och 66 procents minskad prestationDet innebär stora kostnader för företaget. Dessutom påverkas medarbetarnas hälsa genom till exempel ökad stress och huvudvärk 

Genom att se över ljudergonomin i lokalen kan de störande bakgrundsljuden motverkas. STV arbetar med enkla och användarvänliga lösningar för detta. 

Kontakta oss för mer information. 

Den moderna arbetsplatsen

Den personliga arbetsplatsen

Allt fler arbetar hemifrån. Det är en trend som ökar och är positiv på många plan. För att på ett professionellt sätt kunna delta i det dagliga arbetet med kollegor och vara en aktiv part i digitala möten och videokonferenser, behövs bra teknik även för den personliga arbetsplatsen.

STV hjälper till att se över de behov som finns hemma. En bra grund är skärm, kamera och bra ljud! Har du mycket möten så titta gärna på Polys nya videobar för den personliga arbetsplatsen. Vi har också bra paketerbjudande på skärm, kamera och headset.

Kontakta oss för mer information och samtal kring vad som passar era medarbetare bäst.

Den moderna arbetsplatsen

Digitala Whiteboards

Har man provat en digital whiteboard vill man aldrig återgå till att använda en vanlig. Istället för snedskrivna rader i oläslig stil, får man genom den digitala whiteboarden tillgång till datorns hela utbud av dokument, bilder, Excellark eller pdf:er. Allt fritt fram att markera med färgpennor direkt på tavlan och allt möjligt att sparas och skickas vidare. Som mötesdeltagare blir det enkelt att delta, oavsett om man befinner sig i rummet eller är med via videokonferens.

STV erbjuder både helt fristående enheter som är mycket nära upplevelsen av en analog whiteboard men med avancerade funktioner och integrerade lösningar. Vi har bland annat lösningar för Microsoft med Surface Hub, Google med Jamboard eller Cisco med Webex Board.

Kontakta oss för en oberoende presentation av marknadens olika digitala whiteboards.

Den moderna arbetsplatsen

Bokningsdisplayer

Idag finns det egentligen inga ursäkter att inte utnyttja företagets mötesrummen maximalt. ”Stulna” mötesrum, avbrutna möten och rum som står tomma i onödan kostar tid och pengar.

STV erbjuder en lättanvända och säkra lösningar i form av bokningspaneler samt kontorsöversikter som kopplas till företagets kalendersystem. Det fungerar oavsett om till exempel Office 365, Exchange eller G-Suite används.

Kontakta oss för mer information om bokningsdisplayer.

Den moderna arbetsplatsen

IoT – Internet of Things

IoT, Internet of Things eller sakernas internet som det kallas på svenska, gör det möjligt att styra inomhusklimat, ljus, ljud, larm, lås och egentligen vilken teknik som helst med hjälp av sensorer och uppkopplade enheter.

Det är ganska fantastiskt vad en sådan här teknik kan göra för att få arbetsplatsen att fungera bättre och arbetsmiljön att inbjuda till kreativa möten. På STV arbetar vi med att hjälpa våra kunder uppnå detta.

Kontakta oss för mer information om vad det kan innebära.

Den moderna arbetsplatsen

Videoväggar

En videovägg är en stor visuell yta som består av flera bildskärmar alternativt ledmoduler som blir allt vanligare. Skärmarna kan visa allt från en stor bild över alla, till en unik bild på varje skärm och alla olika kombinationer däremellan. Variationsmöjligheterna är mycket stora. Syftet med att använda sig av en videovägg varierar. Många av våra kunder vill till exempel kunna fånga kundernas uppmärksamhet i företagets entré, andra vill skapa god överblick i kontrollrummet eller kunna övervaka företagets olika lokaler.

Oavsett syfte, kan våra experter på STV bidra med kunskap kring lösningar för videoväggar. Vi samarbetar med olika tillverkare, till exempel Barco, LG, NEC och Samsung.

Kontakta oss för mer information och vägledning.

Den moderna arbetsplatsen

Konferensrum som tjänst

Ibland passar det av olika anledningar bättre att inte alls behöva bry sig om tekniken i konferensrummet utan helt kunna fokusera på mötet. Vi erbjuder en tjänst som inkluderar allt det som krävs för problemfria möte med hög teknisk kvalitet. Vi kallar den Konferensrum som tjänst.

STVs kunder väljer de funktioner de vill ha för att få ut det de vill av mötet samt den servicenivå de önskar. Utifrån det sätter vi samman ett paket med en månadshyra för hela lösningen. Enklare kan det inte bli.

Kontakta oss för mer information om Konferensrum som tjänst.

Partners den moderna arbetsplatsen