Tjänster AV teknik | Expertis för digitala möten & Hybridmöten | STV

Vill du ha hjälp med eller veta mer om Videokonferens Tjänster?

Att köpa in professionell AV-utrustning är en investering för verksamheten! För att nyttja investeringen på bästa möjliga sätt erbjuder STV videokonferens tjänster och specialistkompetens inom en rad områden. Det gäller allt från förstudie och konsultation inför ett projekt, till helhetsansvar inkluderat projektledning, installation, programmering, driftsättning samt service och support. Maximera nyttan av din gjorda investering genom att nyttja specialistkompetensen hos STV.

Få en kostnadsfri rådgivning av STV genom att fylla i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Kontakta oss för att veta mer hur vi kan hjälpa just din verksamhet!

Välkommen att kontakta STV för kostnadsfri konsultation eller få en offert och svar på dina frågor. Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Tjänster

Konsulttjänster

Via STVs egna konsulter och via auktoriserade teknikpartners levererar vi med fullt ansvar lösningar och system till våra kunder på en lokal och global basis. Det gäller oavsett om det handlar om ett större implementationsprojekt, en omprogrammering av ett styrsystem eller en utbildningsinsats för att maximera nyttan av gjord investering. En professionellt genomförd installation och driftsättning handlar om så mycket mer än bara det fysiska monteringsarbetet. Rätt utrustning, i rätt tid, med rätt förutsättningar, är parametrar som avgör det slutgiltiga resultatet. 

Med STV som partner för leverans och support, får våra kunder en organisation med erfarna konsulter inom områdena: Projektledning, programmering, konfigurering, videokonferens, installation och utbildning. 

Produktspecifik kompetens finns inom Cisco collaborationPolycomAMX programmering, Crestron programmering, Extron programmering, BSS konfigurering m.fl.  

Välkomna att kontakta oss för mer information om våra konsulttjänster.

Tjänster

Service & Support

STVs uppgift är, enkelt uttryckt, att göra våra kunder nöjda. En del i detta är att hjälpa och stötta vid användning av de lösningar vi levererat, en annan del handlar om att leverera lösningarna på ett korrekt och professionellt sätt. Våra kunder väljer den servicenivå som passar deras organisation bäst. 

Läs mer om vår supportorganisation

Tjänster

Konferensrum som tjänst

Konferensrum som tjänst gör att du kan lägga allt fokus på mötet istället för tekniken. Den här tjänsten inkluderar allt som bidrar till problemfria videokonferenser med hög teknisk kvalitet. Välj mellan olika lösningar och nivåer på service. Vi hjälper dig att ta fram en helhetslösning i form av ett paket med en månadshyra. Enkelt, smidigt!

Tjänster

Driftstjänster

STV erbjuder driftstjänster för företag och organisationer som har behov av professionell videokonferensinfrastruktur men av olika anledningar inte vill bygga egen kompetens för drift. Vi har lång erfarenhet av kundspecifika driftsuppdrag med allt från serverdrift till slutanvändarsupport. Vi erbjuder drifttjänster såväl on premise ute hos kunden som i vårt datacenter, delat eller dedikerat.  

Kontakta oss för mer information och hur vi kan skapa ett kostnadseffektivt driftsupplägg till er.

Tjänster

Finansiering

STV erbjuder flexibla finansieringslösningar för de system och lösningar vi levererar. Vi hjälper våra kunder att hitta en finansieringslösning som ger dem handlingsfrihet, investeringsutrymme och bibehållen soliditet. 

En lösning kan vara att hyra. Det ger handlingsfrihet att utveckla tekniken under avtalsperioden. Samtidigt slipper företaget eller organisationen binda kapital och kan behålla möjligheterna att använda kapitalet till andra investeringar. Hyran påverkar inte balansräkningen eftersom hyran bokförs som en rörelsekostnad. 

Kontakta oss för en dialog kring hur vi kan hjälpa till med en passande finansieringslösning.