Välkommen till oss på supporten, det är vi som
hjälper er med allt det där som bara ska fungera

Vi har, enkelt uttryckt, en enda uppgift – att göra er som kunder nöjda! En del i detta är att hjälpa och stötta er i nyttjandet av de lösningar vi levererat, en annan del handlar om att leverera lösningarna på ett korrekt och professionellt sätt. Välj den servicenivå som passar er organisation, låt oss stå för resten.

Tjänster

Installation och driftsättning

Via egen utbildad personal och via auktoriserade teknikpartners levererar vi med fullt ansvar lösningar och system till våra kunder på en lokal och global basis. Inför varje installation upprättas en kvalitets- och tidplan. Installationen avslutas med att behörig kundrepresentant skriver på ett installationsgodkännande.

En professionellt genomförd installation och driftsättning handlar om så mycket mer än bara det fysiska monteringsarbetet. Rätt utrustning, i rätt tid, med rätt förutsättningar är parametrar som avgör det slutgiltiga resultatet.

Konsultation

STV erbjuder ett brett utbud av konsultationstjänster med allt från förstudier och nätanalys till design av komplexa infrastrukturlösningar och integrerade AV-system.

Projektledning

Oavsett om det handlar om nyprojektering eller en genomgång av ett befintligt AV-system står våra erfarna projektledare till ert förfogande. Låt oss leda er genom projekten så kan ni fokusera på det som är viktigt för er verksamhet.

Distanssupport

Genom att ge STV möjlighet till fjärradministration av utrustningen som lyder under serviceavtal kan supportärenden påbörjas snabbare och i många fall slutföras snabbare.