Utbildningssektor • STV

Vill du veta mer vad vi kan göra för dig som jobbar i Utbildningssektorn?

Den akademiska världen, universitet, högskolor och grundskolor samt utbildningsföretag, är tidiga med att anamma tekniska innovationer som stöder det pedagogiska arbetet. De ställer höga krav på tekniska lösningar för videokonferenser för att kunna erbjuda distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning och de involverar, i enlighet med modern forskning, datorteknik för att stärka inlärningseffekten i klassrum och föreläsningssalar.

Många av våra uppdragsgivare ser oss som en långvarig samarbetspartner som kan erbjuda de bästa lösningarna för vad de vill uppnå. Vi är plattformsoberoende och skapar lösningar för molntjänster som Zoom, Microsoft Teams och Webex men kan också bygga mer Campusinterna lösningar. Oavsett vilket, erbjuder vi problemfria lösningar för våra uppdragsgivare.

Välkommen att läsa mer om våra lösningar och tjänster.

Få en kostnadsfri rådgivning av STV genom att fylla i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Utbildningssektor

Verksamhetsnära tillämpningar

På STV har vi genom lång erfarenhet och gott samarbete med utbildningssektorn utvecklat avancerade lösningar med användarvänliga gränssnitt. Utmärkande för utbildningssektorn i t.ex. en större föreläsningssal, är att behoven varierar från föreläsning till föreläsning.  Då är det avgörande att ha en stabil teknisk lösning med många funktioner samtidigt som det är mycket enkelt för föreläsaren att starta upp och använda tekniken.

Det kallar vi anpassade problemfria lösningar och det är ett av STVs expertområden.

Läs mer om våra verksamhetsnära tillämpningar.

Utbildningssektor

Den moderna arbetsplatsen

Här föds verkligen morgondagens arbetssätt. Ett arbetssätt som till mycket stor utsträckning handlar om flexibilitet, mobilitet, AI-funktioner, öppna mötesplatser för samverkan och tysta platser för koncentration. Såväl studenter som pedagoger är i ökad utsträckning är mobila, digitala och självstyrande.

Utvecklingen ställer krav på effektivt teknikstöd. Den kräver problemfria och säkra möjligheter att mötas digitalt, AI-funktioner för individanpassade upplevelser och säkra IoT-enheter för bra utnyttjande av lokaler.

Det här är STVs expertområde. Vårt fokus är att skapa enkla och problemfria tekniklösningar för våra uppdragsgivare.

Utbildningssektor

Mötestjänster

Det finns många olika mötestjänster när det gäller distansmöten, det finns utmaningar hos alla, både funktionellt, men framför allt hur de kan kommunicera med andra mötestjänster. STV är en specialist och hjälper er till problemfria möten oavsett om ni vill bygga enskilt på en plattform som t.ex. Cisco, Microsoft, Google eller Zoom. Ser ni även behovet att kunna kommunicera mellan mötestjänster har vi erfarna specialister som skapar bästa möjliga lösning för er! 

Utbildningssektor

Tjänster

Att köpa in professionell AV-utrustning är en investering för verksamheten! För att nyttja investeringen på bästa möjliga sätt erbjuder STV tjänster och specialistkompetens inom en rad områden. Det gäller allt från förstudie och konsultation inför ett projekt, till helhetsansvar inkluderat projektledning, installation, programmering, driftsättning samt service och support. Maximera nyttan av din gjorda investering genom att nyttja specielistkompetensen hos STV.

Kontakta oss och få veta mer vad STV kan göra för dig som jobbar i utbildningssektorn!

Välkommen att kontakta STV för kostnadsfri konsultation eller få en offert och svar på dina frågor om utrustning som skapar effektiva distansutbildningar, videokonferenser och möten. Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00