Offentlig sektor • STV

Vill du veta mer vad vi kan göra för Offentlig sektor?

För våra uppdragsgivare på myndigheter och andra skattefinansierade statliga, regionala och kommunala verksamheter gäller särskilda krav för den interna och externa kommunikationen. För många finns det också behov av speciella lösningar för kontakten med oss medborgare. Vi erbjuder voteringssystem för Kommunfullmäktigemöten samtidigt som de sänds ut i direktsändning till intresserade medborgare. Utöver AV lösningar för mer traditionella konferensrum behöver en del av våra myndighetskunder avancerade kontrollrum för samhällskritiska tillämpningar.

STV har en lång tradition av att tillgodose de specifika behoven som finns inom den offentliga sektorn. Vi är avtalspart till Kammarkollegiets ramavtal “AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster”.

Välkommen att läsa mer om våra lösningar och tjänster.
Kontakta STV för en kostnadsfri rådgivning genom att fylla i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Kontakta oss och se vad vi kan göra för dig som jobbar i Offentlig Sektor!

Välkommen att kontakta STV för kostnadsfri konsultation eller få en offert och svar på dina frågor. Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Offentlig sektor

Moderna Arbetsplatsen

Trenden för den moderna arbetsplatsen är ett arbetssätt utan fasta platser där varje kvadratmeter utnyttjas maximalt för avsedd arbetsuppgift. Öppna mötesplatser för samverkan och tysta platser för koncentration. Det ger en flexibel, kreativ och stimulerande arbetsmiljö för medarbetare som i ökad utsträckning är mobila, digitala och självstyrande.

Utvecklingen ställer krav på effektivt teknikstöd. Den kräver problemfria och säkra möjligheter att mötas digitalt, AI-funktioner för individanpassade upplevelser och säkra IoT-enheter för bra utnyttjande av lokaler.

Det här är STVs expertområde. Vårt fokus är att skapa enkla och problemfria tekniklösningar för våra uppdragsgivare.

Offentlig sektor

Mötestjänster

Det finns många olika mötestjänster när det gäller distansmöten. Det är viktigt att veta att det finns fördelar och begränsningar hos alla. Bland annat innehåller de lite olika funktioner men framför skiljer det sig åt i hur de kommunicerar med andra mötestjänster.

Det här är vi på STV duktiga på. Våra kunder tar vår hjälp att skapa en mötestjänst som antingen bygger på en enskild plattform, till exempel Cisco, Microsoft, Google eller Zoom, eller väljer en mötesmiljö som kan kommunicera med andra plattformar. Oavsett vilken lösning våra kunder vill arbeta med, vet de att vi kommer se till att resultatet blir vad de efterfrågade – problemfria distansmöten.

Kontrollrum teknik

Offentlig sektor

Verksamhetsnära tillämpningar

På STV har vi genom lång erfarenhet och gott samarbete inom många olika branscher utvecklat enkla och problemfria tekniska lösningar för en mängd specifika verksamhetsnära tillämpningar. Lösningar som på olika sätt skapar stora mervärden och utveckling, bland annat genom att öka patientsäkerheten och förbättra såväl rättssäkerhet som den demokratiska processen.
Läs mer om våra verksamhetsnära tillämpningar här.

Offentlig sektor

Tjänster

Att köpa in professionell AV-utrustning är en investering för verksamheten! För att nyttja investeringen på bästa möjliga sätt erbjuder STV tjänster och specialistkompetens inom en rad områden. Det gäller allt från förstudie och konsultation inför ett projekt, till helhetsansvar inkluderat projektledning, installation, programmering, driftsättning samt service och support. Maximera nyttan av din gjorda investering genom att nyttja specielistkompetensen hos STV.