Tolkanläggningar till domstol, sjukhus, myndigheter | STV

Vill du få hjälp med eller veta mer om Tolkanläggningar?

I våra större leveranser av ljud- och bildlösningar önskar uppdragsgivarna ibland även tolkanläggningar. STV erbjuder säkra lösningar för teknik till tolkhjälp inom framförallt domstolar, myndigheter och hälso- och sjukvård. Tolkningsutrustning som håller hög kvalitet och där vi hjälper till från rådgivning till installation och service.

Få en kostnadsfri rådgivning av STV genom att fylla i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Har du frågor eller vill få kontakt med STV gällande tolkanläggningar?

Kontakta STV idag för kostnadsfri rådgivning eller offert. Fyll i formuläret nedan eller ring oss direkt på 08-568 441 00

Tolksystem

Professionella tolkanläggningar & tolksystem

Rätten till tolk i alla myndighetskontakter ställer krav på bra teknisk utrustning. Professionella tolkanläggningar och tolksystem måste samtidigt vara enkla att använda för att kommunikationen ska vara lättillgänglig för alla. Dessutom måste tekniken fungera felfritt när det gäller. Därför håller utrustningen som vi erbjuder hög kvalitet och vi ser till att den är anpassad efter varje verksamhets behov.

Tolksystem i domstol

Tolken har en viktig uppgift vid förhandling i domstol. För att tolkningen ska bli tydlig och fungera utan problem är det viktigt med en bra tolkanläggning med teknik som är användarvänlig. STV har lång erfarenhet av att anpassa och installera tolksystem i rättssalar. Vi levererar även videokonferensutrustning och presentationsteknik till domstol.

Tolkning inom vården

Hälso- och sjukvården är ytterligare ett område som vi specialiserar oss på för tolkanläggningar. Här har vi tekniklösningar som gör att patienter och vårdpersonal kan få tolkning ända in till operationssalen. Det sker tack vare ett headset som är kopplat till en tolk, som kan tolka på distans eller vara på plats i sjukhuset.

Tolkanläggningar

Säkra tekniska lösningar för tolkning

Enligt svensk lag är det alltså krav på att, vid behov, kunna erbjuda tolkning vid kontakt med myndigheter. Med vår erfarenhet och expertis inom säker, användarvänlig teknik ser vi därför till att hitta rätt lösning.

Tolkningssystem och utrustning som möjliggör problemfri kommunikation på allt från sjukhus till förhandlingar, där våra uppdragsgivare ger tillgänglig och rättssäker samhällsservice.