Rekordstor ökning av videokonferenser på Karolinska Universitetssjukhuset • STV

Rekordstor ökning av videokonferenser på Karolinska Universitetssjukhuset

Nästan 87 000 videokonferenser genomfördes på Karolinska under 2020. Det är i snitt 80 procent fler konferenser per månad jämfört med 2019.

År 2020 tog användningen av videokonferenser i kliniskt vårdarbete ett pantersprång på Karolinska. Totalt genomfördes 87 000 videokonferenser mellan medarbetare i vården under året, vilket är en genomsnittlig ökning med 80 procent per månad jämfört med 2019, och samtalsminuterna har ökat med 62 procent. Siffrorna och ökningstalen exkluderar videomöten med patienter och videomöten av rent administrativ karaktär.

Den största ökningen märktes under våren när pandemin bröt ut, men det syntes också en ökning under hösten i takt med att antalet covid-patienter återigen ökade. Generellt sett var höstens videomöten något kortare än de under våren – vilket kan tolkas som att vi hittat formerna för att genomföra effektiva möten. I dag pågår merparten av alla videokonferenser under maximalt 60 minuter.

 

Karolinskas miljöavdelning har gjort en uppskattning av vilka besparingar som nyttjandet av videokonferenser har genererat, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utifrån givna förutsättningar* ser årsresultatet ut så här:

Antal besparade resor: 65 012
Insparad arbetstid: 32 506 timmar
Kostnadsbesparing: 21 843 864 kr
Skillnad från föregående år: 11 171 412 kr
Co2/minskade utsläpp: 131 323 kg
* Förutsättningar för beräkningen

Videosamtal längre än 3 min och kortare än 8 timmar räknas i statistiken

75 % av samtalen antas ersätta resa
Resan som ersätts antas vara Huddinge-Solna med pendlarbuss (30 min, 65 kr)
Antal deltagare i mötet antas vara 1 person per ort
Endast ena orten i ett videomöte beräknas ha sparat resa
Utsläpp beräknas enligt typresor från miljöavdelningen

​​​​​​​

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

presstjanst.karolinska@sll.se

Liknande inlägg

2022-08-10

Avtal med Region Stockholm för AV och Videokonferens

2021-11-22

Det ”demokratiska” videomötet

2020-11-04

STV får hederspris Covid 19 Support på Cisco Awards