Case Lagercrantz Group • STV

Case Lagercrantz Group

En ledande leverantör av värdeskapande teknik med marknadsledande positioner i expansiva nischer

Lagercrantz Group är en värdeskapande teknikgrupp inom B2B som erbjuder egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av ett 50-tal företag, som alla fokuserar på mervärde i nischer, d v s att erbjuda specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader. Koncernen är verksamt i nio länder i Europa samt i Indien, Kina och USA. Koncernen har omkring 1500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

SITUATION & UTMANINGAR
– Lagercrantz växer, förvärvar upp mot sju bolag per år i stadig takt i Europa

För att Lagercrantz ska kunna nå sina mål och växa i den takt som krävs behövdes ett effektivt verktyg för att stödja verksamhetens processer. Med fokus på ett smartare sätt att arbeta, i en nära dialog med dotterbolagen men också på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, letade man en lösning.

Som Jörgen Wigh, Lagercrantz CEO, uttrycker sig:
”- Dygnet har bara 24 timmar.”

 

LÖSNING
– Säker och problemfri lösning

STV som specialister inom området fick möjligheten att förse Lagercrantz med en lösning. Med fokus på ”Problemfria möten” och en säker mötestjänst med hög kvalité levererar STV de tjänster som krävs. Erbjudandet om ett hyresupplägg skapade också en enkel återbetalningskalkyl på ca 1-2 flygresor per månad och system. Hyresavtalet gav också en smidig finansieringslösning utan stora investeringsbehov. Idag har 35 av Lagercrantz alla 54 dotterbolagen minst ett videosystem som alla även har möjlighet att ansluta in till Microsoft Teams möten.

Jörgen säger: ”- Vi erbjuder våra dotterbolag en videolösning och två virtuella mötesrum som vi på Lagercrantz finansierar. Det ger oss det verktyg vi behöver för att hjälpa oss att nå våra mål och ger oss dessutom mer ”Face-time” med organisationen. De virtuella rummen ger oss även möjlighet att ha möten oavsett vart man är eller vilken utrustning man använder. Man kan till exempel vara med i ett möte via en webbläsare på en dator eller smartphone, enkelt.

 

RESULTAT & FÖRDELAR
– Fantastiskt resultat

Lagercrantz har med hjälp av STV’s lösning kunnat öka effektiveten med en faktor på tre.

Beräkningar visar att de sparar ca 1 200 flyresor i år (2019/2020), där varje resa kostar i snitt 6 000 kr. Miljöbesparingen beräknas till 60 ton CO2 per år (lågt räknat 50 kg CO2 per resa).

Jörgen kommenterar: ”- Sedan vi började använda video så är vi dubbelt så stora idag men lyckats att bara växt med 10% centralt, den effektiviteten hade vi inte kunnat åstadkomma utan videokonferenslösningen från STV. Jag sitter i snitt i cirka 10 videomöten per veckan, utan videokonferenslösningarna hade jag aldrig hunnit med dessa möten.”

 

SAMMANFATTNING

Snabbfakta

Lagercrantz Group AB

§  Ledande leverantör av värdeskapande teknik med marknadsledande positioner i flera expansiva nischer.

§  Total försäljning ca 4 000 MSEK och 1 500 anställda.

§  Verksamheten bedrivs decentraliserat i ett 50-tal resultatenheter indelade i 4 divisioner.

§  Företagsförvärv är en central del i affärsmodellen.

§  Noterat sedan 2001 (Nasdaq Stockholm, Mid Cap).


Situation & Utmaningar

–        Kostnader
–        Effektivitet
–        Miljöpolicy

Lösning

–        STV Smart Meeting
–        Mötesrum som tjänst (hyra)

 

Resultat & Fördelar

–        Effektiviteten ökad med faktor på tre
–        Sparar ca 1 200 flygresor per år
–        Säkra och Problemfria möten med hög kvalitet
–        Ingen investeringsbudget
–        Ökad närvaro hos dotterbolagen

Case Lagercrantz Group

Partners/Produkter/Företag

Bilder från projektet

Liknande inlägg

2020-10-28

Case Euro Accident